Privacyverklaring versie 1 -5-6-2018
1: Verwerkingsverantwoordelijke:
Berna Schriever

De Kolken 53

9201 BV Drachten

2: Via mijn website is het mogelijk u in te schrijven voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief.
Hiervoor wordt uw naam en e-mailadres gevraagd om in te kunnen schrijven waarna de inschrijving na ontvangst van een e-mail bevestigd dient te worden.
Via elke nieuwsbrief die wordt verzonden is het altijd mogelijk om u weer uit te kunnen schrijven hiervoor.
Deze privacyverklaring kan waar nodig in de toekomst aangepast worden. Ontvangt u de nieuwsbrief dan zullen wij dit hierin vermelden.
Voor vragen over onze privacyverklaring, het indienen van een verzoek tot inzage, aanpassing, of verwijderen van de digitale persoonsgegevens of overige vragen kunt u mij bereiken via:
bernaschriever@live.nl of 06-40048134